Projekt 03.2014 – Altes Kloster AU

01-04

V rákúskom hoteli Altes Kloster, v priestoroch kde sa pravidelne konaju konferencie a iné firemné akcie sme zrealizovali BIO dynamické osvetlenie pomocou svetelných stropov s možnosťou zmeni teploty bielej farby svetla. Vďaka dynamickom osvetlení, konferencie už nie sú únavujúce. Zároveň svetelné stropy svojou veľkostou dopomáhaju zlepšeniu akustiky celého priestoru.